دانلود فایل های مورد نیاز


  • فرم دعوت ساکنین

    برای اطلاع رسانی به همسایگان از نحوه نصب و دانلود برنامه شارژبوک می توانید از طریق لینک بالا، برگه اطلاع رسانی شارژبوک را دانلود و چاپ کنید. مشارکت همسایگان در استفاده از شارژ بوک (مشاهده بدهی و پرداخت آنلاین شارژ ) می تواند مانع بسیاری از دوباره کاری ها و تداخل ها باشد.
     فرم دعوت ساکنین

  • فرم خام ورود اطلاعات شارژبوک

    اگر تعداد واحد های شما زیاد باشد ( 30 واحد به بالا) برای تسهیل در راه اندازی حساب کاربری شما، ما این امکان را فراهم کرده ایم تا اطلاعات اولیه ساختمان شما را ( نام، شماره واحدها و بدهی اولیه) به صورت یکجاوارد سیستم کنیم. برای این منظور کافی است از لینک بالا فرمت ارسال اطلاعات را دانلود کرده و آن را یا تصویر آن را برای ما به ایمیل زیر ارسال نمایید:
    info@sharjbook.com