راهنمای مدیر ساختمان
گام اول :

بسیار ساده با وارد کرده شماره موبایل خود، سامانه برای شما یک کد عبور موقت ارسال می‌کند با این رمز می‌توانید وارد سامانه شوید.

گام دوم:

ایجاد یک ساختمان و معرفی مشخصات آن جهت مدیریت، با اطلاعاتی نظیر نام ساختمان و تعداد واحد.

گام سوم:

ثبت مبلغ شارژ و مشخصات لازم برای هر واحد به طور مثال شماره موبایل افراد جهت عضویت در ساختمان ایجاد شده.

گام چهارم:

ثبت دریافت و پرداخت های ساختمان جهت اطلاع ساکنین از وضعیت صندوق و ساختمان.

گام پنجم:

ثبت اخبار و اطلاعات ساختمان جهت اطلاع تمام ساکنین.

با تکمیل اطلاعات اولیه می‌توانید در چها فرایند :صدور قبض , دریافت شارژ , هزینه و پرداخت و ثبت درآمدهای احتمالی ساختمان , امور ساختمان را در شارژبوک پیگیری نمایید .
علاوه بر سایت, با قابلیت ارسال و دریافت SMS برخی از عملیات بدون نیاز به اتصال به اینترنت و از طریق تلفن همراه برای مدیر ساختمان پیش بینی شده است. تا انجام فرایند مدیریت آپارتمان در ساده ترین و سریع ترین روش ممکن شود

"sharjbook sharj ManagerGuid Manager Guid پیگیری کاربران راهنما سامانه مدیر ورود صفحه پنل شارژبوک"

راهنمای کاربران و مدیران

راهنمای مدیر ساختمان در شارژبوک

sharjbook

sharj

book

payment

Invoice

apartment

Billan

Receipt

bill

income

CashBook

شارژبوک

درآمد

پرداخت

صورت وضعیت ساختمان

صورت حساب

شارژ و بدهی

دریافت های ساختمان

هزینه های ساختمان

درآمدهای ساختمان

موجودی صندوق

ارسال پیام

دوره های مدیریت

پرسش و پاسخ های واحد پشتیبانی

خرید اشتراک

ویژگی های شارژ بوک

اپلیکیشن شارژبوک

سیب اپ

تعرفه اشتراک شارژبوک

راهنمای پرداخت

هزینه های ثابت ساختمان

هزینه های مشترک

http://sharjbook.com/Home/ManagerGuid/