ورژن قدیم شارژ بوک
کاربرانی که در سامانه قدیم شارژبوک فعالیت داشتند توجه داشته باشند که کلیه اطلاعات ثبت شده در سامانه فدیم به سامانه جدید منتقل شده است و مدیران ساختمانی که شماره موبایل خود را در سامانه درج کرده بودند میتوانند با وارد کردن شماره موبایل خود در سامانه جدید وارد شوند و اطلاعات قبلی خود را مشاهده نمایند .در صورتی که در سامانه قدیم شماره تلفن همراه مدیر ثبت نشده باشد جهت فعال سازی با واحد پشتیبانی تماس بگیرید.

sharjbook sharj OldSharjbook version old پشتیبانی کاربران تلفن همراه مدیر ورود قدیم پنل شارژبوک

شارژبوک ورژن قدیم

ورژن قدیم شارژ بوک

sharjbook

sharj

book

payment

Invoice

apartment

Billan

Receipt

bill

income

CashBook

شارژبوک

درآمد

پرداخت

صورت وضعیت ساختمان

صورت حساب

شارژ و بدهی

دریافت های ساختمان

هزینه های ساختمان

درآمدهای ساختمان

موجودی صندوق

ارسال پیام

دوره های مدیریت

پرسش و پاسخ های واحد پشتیبانی

خرید اشتراک

ویژگی های شارژ بوک

اپلیکیشن شارژبوک

سیب اپ

تعرفه اشتراک شارژبوک

راهنمای پرداخت

هزینه های ثابت ساختمان

هزینه های مشترک

http://sharjbook.com/Home/OldSharjbook/